شرایط عضویت در ستاد

 اعتقاد به اسلام،قانون اساسی والتزام به ولایت فقیه

 اهلیت قانونی و شرعی وتوانایی لازم برای انجام ماموریت

اعتقاد به لزوم اصلاح جامعه وامر به معروف ونهی از منکر

نداشتن سابقه محکومیت موثر کیفری

برخورداری از حسن شهرت

مراحل جذب مامورین افتخاری وتشکیل هسته ها:

تکمیل فرم درخواست عضویت

معرفی به گزینش(انجام مصاحبه وتحقیق)

اجرای کلاس های آموزشی و توجیهی

تحویل کارت شناسایی و کد مخصوص برای هر فرد

رای گیری اعضای هسته برای انتخاب مسئول هسته

شروع به کار وارائه فعالیت

ارسال آمار گزارش کار بر اساس مراتب مسئولیت


3-وظایف و اختیارات ماموران افتخاری

1-مامور حفاظت اجتماعی،فردی ازستاد است که پس از اعلام تمایل برای فعالیت درستاد به عنوان مامور مراحل جذب و گزینش را بگذراند و پس از احراز صلاحیت های لازم برای وی کارت شناسایی صادر شود.

2-اگر مامور شرایط لازم را از دست بدهد یا عملاً همکاری با ستاد را قطع نماید ماموریت وی توسط رئیس ستاد لغو وکارت شناسایی اش مسترد وابطال می گردد.

تبصره الف: مامور در شرایط بند 2 موظف است فوراً نسبت به استرداد کارت شناسایی اقدام کند و هر گونه تاخیر یا عدم استرداد درحکم خیانت درامانت محسوب و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.

تبصره ب: کارت شناسایی در دست مامور امانت است و در صورت درخواست رئیس ستاد باید مسترد شود و هر گونه سوء استفاده یا استفاده از آن درغیر مواردی که توسط ستاد تجویز شده ممنوع است.

3-خواست عضویت و فعالیت درستاد به این معنا است که فرد تمامی شرایط عضویت را پذیرفته وموظف است ضمن رعایت سلسله مراتب کلیه تصمیمات ستاد را با دقت اجرا نماید ومقید به موارد این آئین نامه باشد.

4- اعضا موظف هستند درکلیه جلسات هسته ها ومناطق شرکت نمایند.

اعضا موظف هستند کلیه اطلاعات به دست آمده را به مسئول هسته یا ستاد مرکز و در صورت لزوم نیروی انتظامی وستاد اجرایی امر به معروف و نهی از منکر سپاه ارسال نمایند.

اعضا در صورت مشاهده هر گونه جرم باید طبق آموزش های داده شده عمل کنند و از اقدامات انفرادی یا خودسرانه خودداری نمایند.

اعضا نباید گرایشات و تمایلات سیاسی خود را در برنامه های ستاد دخالت دهند یا ازستاد دراین راستا استفاده نمایند.

اعضا موظف به همکاری با نیروی انتظامی وامنیتی هستند.

گزارشات ماموران ستاد معتبر است ونیروی انتظامی وستاد اجرایی امر به معروف ونهی ازمنکر سپاه وسایر ضابطین بایدضمن پذیرش اقدم قانونی را به عمل آورند.

گزارشات ماموران ستاد به مقامات قضائی در صورتی که مستلزم وقوع جرمی باشد توسط مسئولان قضائی ارجاع و تعقیب می شود.

گزارشگر در صورتی که موضوع مربوط به خود وی نباشد شاکی خصوصی محسوب نمی شود و در دادگاه طرف پرونده قرار نمی گیرد.

اگر اقدامات قانونی ماموران به درگیری یا هر گونه خسارتی منتهی گردید واحد حقوقی ستاد از آنان در مراجع قانونی دفاع می نماید.

عضویت درستاد افتخاری بوده و هیچ حقی ایجاد نمی کند.

اعضا ستاد که تمایل به ایجاد نقش به عنوان مامور ندارند عضو عادی محسوب می شوند وفاقدکارت شناسایی مذکور بوده و در بخش های دیگر فعالیت خواهند کرد.

کلیه اسناد و مدارک و صورت جلسات هسته ها مناطق و سایر جلسات ستاد که ارائه می شود محرمانه است وا فشا کننده آن برابر قوانین تحت تعقیب قرار می گیرد.

دعوت به همکاری ومشارکت مردم

مشارکت مردمی از روشهای درست و مورد تاکید نظام اسلامی است و پیشگیری ومقوله امنیت اجتماعی درگرو عزم آحاد جامعه می باشد و بی شک حضور مردم بهترین دلیل برای همگرایی ملی ماست که هر چه بیشتر تقویت شود زمینه نفوذ اخلال وفرصت طلبی بیگانگان کاهش خواهد یافت لذا با توجه به این که ستاد با ماهیت مردمی و جوشیده از متن مردم است حفاظت از امنیت و ارزش های اجتماعی در نهایت توسط مردم انجام می گردد واین ستاد نهادی غیر انتفاعی و غیر سیاسی است از همه دینداران و مومنان پای بند به ارزش اسلامی و دلسوزان نظام با هر گرایش و سلیقه که بتوانند عضوی از هسته های این ستاد به شمار آیند دعوت به همکاری می نماید.

تعداد هسته های استان کرمان

کرمان                   64 هسته

بافت                    14 هسته

بردسیر                7   هسته

بم                       9   هسته

جیرفت                 14  هسته

راور                      5  هسته

رفسنجان             11  هسته

زرند                    12  هسته

سیرجان              27  هسته

شهربابک             3  هسته

عنبرآباد                4  هسته

قلعه گنج             2 هسته

کهنوج                  3 هسته

منوجان                8 هسته

کوهبنان               6 هسته

گلباف                    7 هسته

روبار جنوب              4 هسته

انار                      4 هسته

جمع کل هسته های ثبت شده استان 204 هسته

 

   

شرکت هوش برتر
تمامي حقوق براي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمان محفوظ مي باشد.
Copyright(C) 2012