آشنایی با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم

دادگستری کل استان کرمان

در سال 1389 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل و آقای دکتر ذوالقدر از سوی حضرت آیت الله آملی لاریجانی به سمت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه منصوب گردیدند.  با  تشکیل  این معاونت، تشکیلات  تفصیلی  معاونت  استان ها  از سوی  قوه قضائیه تصویب و ابلاغ گردید  که بموجب این تشکیلات جدید؛ معاونت مذکور به عنوان یکی از معاونت های رئیس کل دادگستری استانها منصوب شد. در  این معاونت بعد  از واحد های ستادی؛ دو مدیریت پیش بینی شده است: 

:مدیریت اول: پیشگیری از وقوع جرم شامل چهار اداره


اداره پیشگیریهای انتظامی وضعی
 

اداره پیشگیری های قضایی حقوقی
 

اداره برنامه ریزی و دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان

اداره پیشگیری های اجتماعی فرهنگی


و مدیریت دوم تحت عنوان مدیریت حفاظت اجتماعی و مشارکت های مردمی و مدنی(ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی ( می باشد.


اهم وظایف معاونت مذکور عبارت است از: 

شناسایی علل و زمینه های وقوع جرم، تخلف، دعاوی و آسیب های اجتماعی و ارائه راه کار مناسب برای دفع و رفع آنهاتهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت استانی پیشگیری در چارچوب سیاست های ابلاغی مرکز و نیازمندی ها و مقتضیات استان  تعامل  با  سازمان  های  ذیربط  برای  پیشگیری  از  وقوع  جرم  و آسیب های  اجتماعی  در  حوزه های  مختلف  قضایی،  اجتماعی، فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  امنیتی  و  انتظامی شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها و همکاری های دستگاه های دولتی، عمومی و مردمی رصد دائمی فعالیت ها، محصولات و تولیدات فرهنگی سطح استان و ارزیابی پیامدها و آثار مثبت و منفی آنها در وقوع جرم و انحرافات اجتماعی  و ارائه راه کار و اقدام مناسب برای تاثیرگذاری مثبت آنهابه فعلیت رساندن ظرفیت های قضایی استان در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم  جمع آوری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات مربوط به جرائم، دعاوی و آسیب های اجتماعی و ارائه به مراجع ذیربط هماهنگی جهت افزایش آگاهی عمومی در پیشگیری از وقوع جرم ایجاد هماهنگی و تعیین اولویت های کاری سازمان های مسئول در حوزه پیشگیری و نظارت بر عملکرد آنان شناسایی، سازماندهی و بهره گیری از ظرفیت های مردمی و نهادهای مدنی و بکارگیری در امر پیشگیری از وقوع جرم بررسی راه کارهای جامعه پذیری محکومان و مجرمان آزاد شده و مراقبت از آنان در پیشگیری از تکرار جرم جذب، آموزش، سازماندهی و بکارگیری موثر هسته های مردمی در امر پیشگیری و نظارت مستمر بر عملکرد هسته های مردمی و نهاد های مدنی مرتبط.

 

 


هدف های راهبردی  اداره کل پیشگیری های مردمی و مشارکت های مدنی در سال جاری

 

 

تحقق نسبی سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر و حمایت قانونی از آمر به معروف و ناهی از منکر

 

فراهم ساختن زمینه مشارکت عمومی با بهره گیری از ظرفیت های مردمی امت حزب الله، نیروهای متعهد و دلسوز جامعه در جهت ارتقاء پیشگیریهای مردمی از وقوع جرم

 

توسعه و راه اندازی هسته های مردمی در میان اقشار و اصناف

 

حمایت و پشتیبانی از دستگاه های اجرایی فعال در امر پیشگیری از وقوع جرم

 

فراهم ساختن زمینه مشارکت نظام مند ان جی او ( سازمان های مردم نهاد) ها در امر پیشگیری

 

باز اجتماعی کردن بزه کاران با بهره گیری از ظرفیت های مردمی در راستای حمایت از بزه دیدگان

شرکت هوش برتر
تمامي حقوق براي معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمان محفوظ مي باشد.
Copyright(C) 2012